Fancy Slider

STAR-CCM+®

HEEDS®

AMESIM®

SPH Flow®

CULGI®

FLOW-3D®

FLOW-3D®
HYDRO

FLOW-3D®
CAST

FLOW-3D®
AM

FLOW-3D®
WELD

FLOW-3D®
(x)

ECOSIMPRO®

IOG Mühendislik

Broşürler

STAR-CCM® HEEDS® FLOW-3D® FLOW-3D® CAST

İletişim Formu

STAR-CCM® HEEDS® FLOW-3D® FLOW-3D® CAST

İletişim

Tel:+90 (312) 432 37 85

info@iog.com.tr

Uygulamalar

Temsilciliğini yaptığımız çeşitli yazılımlarımız ile geniş bir uygulama yelpazesinde güçlü çözüm araçları sunuyoruz.

Havacılık ve Uzay

Çeşitli yazılımlarımız ile aerodinamik analizden yakıt tankı çalkalanmasına kadar geniş bir alanda çözümler sunuyoruz.

Gemi Tasarımı

Gemi tasarımı, denge sistemleri ve pervane tasarımlarının geliştirilmesinde gelişmiş yazılımlarımız ile hızlı ve etkin çözümler sunuyoruz.

Otomotiv

Araçların aerodinamik optimizastonunda, ısıtma ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesinde ve daha birçok alanda çözümler sunuyoruz.

Enerji

Rüzgar, nükleer enerji, petrol ve doğalgaz alanlarında pompa, türbin ve batarya soğutma sistemlerinin geliştirilmesinde çözümler sunuyoruz.

Hidrolik ve Çevre

Kıyı, nehir ve baraj hidroliği alanlarında taşkın, dolusavak, baraj yıkılması, oyulma ve daha birçok konuda hızlı çözümler sunuyoruz.

Metal Döküm

Çeşitli döküm teknikleri için gelişmiş fiziksel modeller kullanan güvenilir yazılımlarımız ile yüksek doğrulukta çözümler sunuyoruz.

Eklemeli Üretim

Lazer-ark hibrit kaynak, lazer kaplama, toz döküm ve toz yatağında lazer eritme uygulamalarının geliştirilmesinde çözümler sunuyoruz.

Optimizasyon

Yapay zeka algoritmaları kullanan üstün optimizasyon yazılımlarımız ile tasarım uzayında optimum tasarımı bulmak için zamanla yarışıyoruz.

Yazılımlarımız

Temsilciliğini yaptığımız alanında lider yazılımlarımız ile mühendislik problemlerinize hızlı ve efektif çözümler üretin.

STAR-CCM+®

Simcenter STAR-CCM+, gerçek dünya koşullarında çalışan ürünlerin simülasyonu için çoklu fizik hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) yazılımıdır. Simcenter STAR-CCM+, içerdiği otomatikleştirilmiş tasarım keşfi ve optimizasyon araçları ile mühendislerin en iyi tasarımları hızlıca keşfetmesine olanak sağlar.

HEEDS®

Tasarım optimizasyonunu HEEDS'e bırakın. HEEDS, tasarım parametrelerinin sonuçlara olan etkisini gelişmiş SHERPA algoritması ile öğrenerek tasarım uzayında daha az deneme yaparak optimum tasarımlara hızla ulaşır ve sizin için raporlar.

AMESIM®

Simcenter Amesim, tasarım mühendislerinin sistemlerin performansını sanal olarak değerlendirmesine ve optimize etmesine olanak sağlayan bir sistem simülasyon platformudur.

SPH-flow®

Düzgünleştirilmiş parçacık hidrodinamiği (SPH) yöntemini kullanarak çözüm ağına ihtiyaç duymadan CFD ile karmaşık geçici uygulama simülasyonlarını hızlandırın.

CULGI®

Çok ölçekli hesaplamalı kimya simülasyonlarını kullanarak tüm yaşam döngüsü boyunca istenen özelliklere sahip yeni malzemeler tasarlayın.

FLOW-3D®

Serbest yüzey problemlerini çözmede uzmanlaşmış son derece hassas bir CFD yazılımı olan FLOW-3D ile ürün tasarımlarını optimize edin ve pazara sunma süresini kısaltın. FLOW-3D'nin eksiksiz çoklu fizik paketi, son teknoloji son işlemcimiz FLOW-3D POST'u içerir.

FLOW-3D® HYDRO

FLOW-3D HYDRO, inşaat ve çevre mühendisliği endüstrisi için eksiksiz bir CFD modelleme çözümüdür. FLOW-3D HYDRO, kolaylaştırılmış, su odaklı bir kullanıcı arabirimine sahiptir ve verimli modelleme iş akışları için yeni simülasyon şablonlarının yanı sıra inşaat veya çevre mühendisinin ihtiyaçlarına yönelik genişletilmiş eğitim materyalleri sunar.

FLOW-3D® CAST

FLOW-3D CAST, olağanüstü derecede hassas modellemeyi çok yönlülük, kullanım kolaylığı ve yüksek performanslı bulut bilgi işlem yetenekleriyle birleştiren, son teknoloji ürünü bir metal döküm simülasyon modelleme platformudur. FLOW-3D CAST, her metal döküm işlemi için sizi modelleme başarısına giden hızlı ve sezgisel bir yola sokmaya hazır bir çalışma alanına sahiptir.

FLOW-3D® AM

Gelişmiş bir simülasyon yazılımı olan FLOW-3D AM, lazer toz yatağı füzyonu (LPBF) ve yönlendirilmiş enerji biriktirme (DED) gibi AM süreçlerinde eriyik havuzu dinamiklerini ve katılaşmayı analiz eder ve tahmin eder. Sağlam bir CFD motoru üzerine inşa edilen FLOW-3D AM, iletken, konvektif ve ışınımlı ısı transferi, lazer ve parçacık fiziği ve mikro ve mezo ölçeklerde karmaşık fenomeni tahmin etmek için Marangoni efektleri için yüksek doğrulukta çözümler içerir.

FLOW-3D® Weld

FLOW-3D WELD, proses optimizasyonu sağlamak için lazer kaynak proseslerine ilişkin güçlü içgörüler sağlar. Daha iyi proses kontrolü ile gözenekliliği, ısıdan etkilenen bölgeleri en aza indirmek ve mikro yapı gelişimini kontrol etmek mümkündür. Lazer kaynak işlemlerini doğru bir şekilde simüle etmek için FLOW-3D WELD, lazer ısı kaynakları, lazer-malzeme etkileşimi, sıvı akışı, ısı transferi, yüzey gerilimi, katılaşma, çoklu lazer yansımaları ve faz değişimi gibi ilgili tüm fiziği uygular.

FLOW-3D® (x)

FLOW-3D (x), otomasyon, optimizasyon ve toplu işlemeyi CFD iş akışınıza bağlayarak CFD yapma şeklinizi önemli ölçüde değiştirecek. FLOW-3D (x), simülasyonunuza dinamik olarak bilgi beslemek için Solidworks, Rhino ve Excel gibi harici düğümleri bağlamanın yanı sıra otomasyon ve optimizasyon iş akışlarını grafiksel ve sezgisel olarak oluşturmanıza olanak tanır.

ECOSIMPRO®

EcosimPro, sürekli-ayrık sistemleri modellemek için birinci sınıf bir simülasyon aracıdır. Avrupa Uzay Ajansı'nın birçok alanda resmi aracıdır.

Adres : Üniversiteler Mah. 1596 Cad. 3.Ar-Ge Binası No:93 Ofis No:11
Beytepe Çankaya 06800 Ankara TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 432 37 85
Fax : +90 (312) 432 37 85
Email : info@iog.com.tr

Adres : Üniversiteler Mah. 1596 Cad. 3.Ar-Ge Binası No:93 Ofis No:22
Beytepe Çankaya 06800 Ankara TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 227 06 04
Fax : +90 (312) 227 06 04
Email : info@iog.com.tr


Bizi sosyal medyada takip edin