Uygulamalar


Su ve Çevre
Dolusavak Analizleri
Dipsavak Analizleri
Baraj Yıkılması Analizleri
Su Alma Yapıları Analizleri
Balık Geçidi Analizleri
Toprak Kayması Analizleri
Çığ Düşmesi Analizleri
Kıyı ve Nehir Hidroliği
Termal Plum Analizleri
Atık Su Tahliyesi ve Kirlilik Analizleri
Taşkın Analizleri
Sediment Taşınımı ve Oyulması Analizleri

Döküm
Yüksek Basınçlı Döküm Simülasyonları
Sürekli Döküm Simülasyonları
Savurma Döküm Simülasyonları
Kusurlu Bölgelerin Öngörülmesi
Porozite,Katılaşma,Erozyon Analizleri
Termal Gerilim Analizleri

Dalga Enerjisi
Dalga Enerjisi Araçları Analizleri
Dalgakıran Analizleri
Dalga Modelleme
FPSOs

Otomotiv
Yakıt Tankı Doldurma Analizleri
Filtreleme Sistemi Analizleri
Yağlama Sistemleri Analizleri

Havacılık ve Uzay
Yakıt Tankı Çalkalanması Analizleri
Elektrik Yükü Dağılımı Analizleri
Sesüstü Akış Analizleri
Laval Nozıl Analizleri
PMDs

Mikro-akışkanlar

Kaplama

Inkjet Tasarımı

Optimizasyon
Proses Otomasyonu ve Tasarım Optimizasyonu